מתכנן פתיחת עסק חדש?

בטרם ההחלטה לפתוח עסק  חדש כדאי לבדוק מספר נקודות חשובות:

 • מהות העסק, הכשרה מקצועית דרושה
 • אופן ההתאגדות: יחיד, שותפות או חברה בע"מ
 • סקר שוק ותוכנית עסקית
 • תוכנית השקעות ומקורות מימון
 • משך הזמן הדרוש עד לנקודת האיזון
 • תקופת החזר ההשקעה

עם קבלת ההחלטה יש לנקוט בפעולות הבאות:

 • רישום חברה בע"מ במידה והוחלט לפעול באמצעות צורה זו של התאגדות
 • פתיחת חשבון בנק והסדרת מקורות אשראי
 • שכירת/רכישת מקום עבור העסק
 • התקשרות עם רואה חשבון מוסמך לצורך ייעוץ, לווי, ניהול חשבונות ודווחים למוסדות המס
 • התקשרות עם עורך דין לצורך ייעוץ, עריכת מסמכים ולווי שוטף
 • פתיחת תיק עוסק במע"מ, תיק נישום במ"ה, תיק עצמאי בביטוח לאומי ותיק ניכויים (אם מעסיקים עובדים)
 • תיקים אלה חובה לפתוח מייד עם פתיחת העסק ואין כל תקופת " ניסיון "
 • ליצור ניירת משרדית הכוללת חשבוניות מס, קבלות, תעודות משלוח ופנקסי צ'קים
 • להצטייד בקופה רושמת במידת הצורך
 • לפעול לקבלת אישור מוקטן לניכוי במקור בהתאם לאופי והיקף העסק

עם תחילת הפעילות העיסקית יש להקפיד:

 • רישום נאות של ההכנסות והתקבולים של העסק בהתאם לתקנות ניהול ספרים החלות על העסק
 • איסוף ושימור כל המסמכים המתקבלים מגורמים חיצוניים
 • דווח במועד לשלטונות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאטמי
 • ניהול ורישום מדויק של זכויות המועסקים ותשלום שכרם המלא במועד
 • ספירה והערכת המלאי בתום השנה לפי השיטות המקובלות

כל האמור הינו מידע כללי בלבד ואין לראותו תחליף ליעוץ מקצועי פרטני

חברות שיווק וקידום