תעריף המכס

[ ציטוט מתוך אתר רשות המיסים ] לצפיה בתעריף המכס

תעריף המכס ומס-קניה הינו הכלי המרכזי לסיווגם של טובין.
סיווגם הנכון של הטובין הוא המפתח לקביעת שיעורי המסים, קביעת הצורך באישורים שונים, רשיונות, תקנים וכן כל יתר תנאי הייבוא בהתאם לחוקים השונים, התקנות וההוראות.

התעריף הקיים באתר, תכליתו לשמש כלי עזר להצגת צו תעריף המכס והפטורים ומס-קניה על טובין, כפי שמתפרסם, על תיקוניו, ברשומות.

התעריף בנוי כך שהוא מותאם בתוכנו לצו הרישמי והתקף, אם כי קיים שוני במבנה וצורת ההצגה.
כמו כן, מוצג הנוסח ההיסטורי של הצו ותיקוניו, החל מיום 01.08.04

התעריף המופיע באתר מהווה כלי מידע בלבד, לגבי המסים החלים על הטובין המיובאים לישראל ושיעורם, ומיועד להערכה ראשונית של תשלום המסים. בכל מקרה המידע אינו מהווה תחליף להוראות החיקוק המשתנות מעת לעת ולפיכך, יש לנהוג משנה זהירות.

אנו ממליצים לגולשים באתר להסתייע בייעוץ מקצועי , שכן קביעת הסיווג של הטובין דורשת מקצועיות ומיומנות.

צו תעריף המכס והפטורים ומס-קניה על טובין, התשס"ז – 2007 , על תיקוניו, כפי שמפורסם ברשומות באותה עת, הוא הנוסח המחייב על פי דין.

לידיעתכם, ישנם פרטים החייבים בהיטל היצף/היטל ביטחה, והאינפורמציה הנוגעת להם ניתנת ע"י משרד התעשייה והמסחר.

לצפיה בתעריף המכס

חברות שיווק וקידום