Author's posts

פרישה מקבע ובכלל – על מה ולמה

רו"ח ישראל פלג (*) פרישה מהעבודה היא ארוע משמעותי בחייו של כל עובד/ת, ארוע בו אתה הופך מעובד יצרני לגמלאי לאחר שהשלמת את שנות עבודתך כחוק. לא מעט גמלאים מתקשים לקבל זאת ומוצאים עצמם בתעסוקה גם לאחר הפרישה. לא כך פורשי צבא קבע, שם המצב אף קשה יותר לפחות בהיבט המנטלי הראשוני. פורשי צבא קבע …

המשיכו בקריאה

היערכות לסוף שנה – עסק מהבית

לקראת תום שנת המס 2015 להלן מספר נקודות שכדאי לתת עליהן את הדעת : כשהעסק מתנהל ממקום המגורים ככלל הוצאות העומדות בהגדרת סעיף 17 לפמ"ה ואשר יוצרו לשם ייצור ההכנסה יוכרו גם אם הוצאו מהבית. מובן כי על הנישום לייצור הפרדה בין החלק היחסי של ההוצאות המשמש את העסק לעומת הוצאות הבית הרגילות. דמי שכירות …

המשיכו בקריאה

הישבון ייצוא חלקי חילוף

ייצרן ישראלי המייצא את מוצריו זכאי בתנאים מסויימים להישבון – החזר מיסים ששולמו בעת רכישת חומרי גלם בארץ ובחו"ל. אחת הבעיות שמתעוררות בעת ביקורת המכס על תביעת ההישבון הינה ההתיחסות לרכיבי חילוף של המוצר הסופי ואשר נכללים בייצוא הכללי של הייצרן. בדרך הטבע, ייצרן מתחייב לספק חלקי חילוף למוצריו לרבות אלה שנמכרו בחו"ל ואשר על …

המשיכו בקריאה

פרישה מצה"ל – קופה ציבורית

רבים מפורשי שירות צבא קבע פונים לתעסוקה חדשה במסגרת שרות המדינה והרשויות המקומיות. קופה ציבורית על פי סע' 35 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] תש"ל – 1970  הינה מקום עבודה בו מועסק פורש כוחות הבטחון שהוא אחד מהרשימה המפרסמת ע"י החשכ"ל במשרד האוצר פורש צה"ל באמור המועסק באחד מהמוסדות שהוגדרו כקופה ציבורית יידרש לחישוב …

המשיכו בקריאה

ניכוי הוצאות רכב

החל משנת מס 2008  שונו התקנות  בדבר התרת הוצאות לאחזקת רכב ואף הותרו הוצאות רכב דו גלגלי. בבסיס התקנות החדשות: התקנות עוסקות הן לעניין רכב בבעלות והן לעניין שכירות /ליסינג רכב שמשקלו אינו עולה על 3500 ק"ג  יכלל בתקנות.  מעל משקל זה יותרו כל ההוצאות. יותרו כל הוצאות הרכב לרבות פחת בגין רכב צמוד לעובד …

המשיכו בקריאה

פטור מניכוי במקור מדיבידנד מחברה ליחיד

ככלל, דיבידנד המשולם מחברה ליחיד חייב סמס בשיעור 20%  ולגבי בעל מניות מהותי 25%. על החברה המשלמת לנכות את המס  בעת התשלום. לאור המצב הכלכלי וההפסדים מניירות ערך,  ניתן לקזז כנגדם את הדיבידנד המתקבל וזאת במסגרת הדו"ח השנתי שמגיש הנישום. במכתב  ששיגר  מר  אהרון אליהו, סמנכ"ל בכיר ברשות המיסים, לפקידי השומה –  הנחה אותם להפעיל …

המשיכו בקריאה

פרישה משרות קבע

פרישה מצה"ל בהגיע המועד לפרוש משרות קבע, מתעוררות מספר שאלות והתלבטויות לא קלות. אחת הבעיות המעסיקות את הפורש ואת משפחתו היא ההתמודדות עם הירידה בהכנסה עקב מעבר לקצבה חלקית לעומת ההכנסה בשרות, ולא פחות מכך שאלת ההסתגלות והקליטה במגזר האזרחי. מערכת הבטחון – מופ"ת -מעמידה לרשות הפורש מערך יועצים מומחים המסייעים בהתלבטויות אלה ומלווים בשלבי …

המשיכו בקריאה

מס הכנסה שלילי

במסגרת חוק מס הכנסה שלילי יכולים עובדים שכירים העומדים בקריטריונים יפורטו מטה להנות מ "מענק הכנסה" . מס הכנסה שלילי ישולם באופן הדרגתי בתחילה בישובים המכונים "אזורי שילוב" בהם פועלת תוכנית ויסקונסין, ועד שנת 2010 ישולבו כל הישובים בארץ בתוכנית. התשלום הראשון בגין בקשות שיוגשו עד 30 בספטמבר 2008 ישולם ישירות לחשבון הבנק של השכירים …

המשיכו בקריאה

הישבון מהו?

על פי חוקי מדינת ישראל זכאי יצרן – יצואן בתנאים מסויימים לקבל החזר "הישבון" בגין מסי היבוא (מכס ומס קניה) הגלומים בחומרי הגלם ששימשו בייצור הייצוא מיסי יבוא יכולים להיות משולמים בעת יבוא ישיר על ידי היצרן או גלומים במחיר מוצרי יבוא שנרכשו מספקים אחרים בארץ מיסי קניה מוחזרים מכל יצוא ללא אבחנה ביעד היצוא …

המשיכו בקריאה

תביעת הישבון

יצואן המעוניין להנות מהחזר מיסים "הישבון" , טוב ייעשה אם ייערך לשם כך מבעוד מועד זכאות להישבון ייצרן ישראלי המייצא את מוצריו לחו"ל הייצרן שילם מיסי יבוא על חומרי הגלם בין באופן ישיר ובין בעקיפין תהליך הייצור שינה באופן משמעותי את מוצר הגלם והעבודה נעשתה בישראל (ערך מוסף) הייצוא נעשה באופן מסודר דרך נמלי הים …

המשיכו בקריאה

חברות שיווק וקידום