תביעת הישבון

יצואן המעוניין להנות מהחזר מיסים "הישבון" , טוב ייעשה אם ייערך לשם כך מבעוד מועד

זכאות להישבון

 • ייצרן ישראלי המייצא את מוצריו לחו"ל
 • הייצרן שילם מיסי יבוא על חומרי הגלם בין באופן ישיר ובין בעקיפין
 • תהליך הייצור שינה באופן משמעותי את מוצר הגלם והעבודה נעשתה בישראל (ערך מוסף)
 • הייצוא נעשה באופן מסודר דרך נמלי הים או האוויר ונופק רשימון ייצוא כדין.
 • הייצוא נעשה בתמורה והתשלום התקבל בארץ במט"ח
 • הייצואן תיעד את פעולותיו והגיש תביעת הישבון כנדרש
 • הייצואן רשום במערכי המכס כיבואן / יצואן מורשה
 • ניהול ספרי חשבונות ע"פ הוראות החוק

הכנות להגשת תביעה

 • תיעוד ורישום יבוא חומרי הגלם וחומרי עזר בייצור במסגרת נהול ספרי החשבונות תוך פרוט: תאריך, מספר רשומון יבוא, כמות ויח' מידה, ערך היבוא בש"ח, סך המכס ששולם, סך מס קניה ששולם
 • תיעוד ורישום קנית חומרי הגלם וחומרי עזר בייצור במסגרת נהול ספרי החשבונות
 • עריכת רישום מדוייק של עץ המוצר וצריכת חומרי הגלם לכל יחידת מוצר גמור (כולל פחת)
 • ניהול מדוייק של המלאי בתום השנה של חומרי גלם, חומרי עזר ומוצרים מוגמרים ( לרבות מלאי בתהליך)
 • רישום מדוייק של המכירות תוך הפרדת מכירות בארץ וייצוא תוך ציון ארץ היעד של כל משלוח ייצוא

תביעת ההישבון

 • את התביעה יש להגיש לא יאוחר מ 31/3 של השנה העוקבת (בתביעה ראשונה ניתן להגיש תביעה בגין שנה קודמת)
 • לתביעה יש לצרף את כל הפרוטים המבססים את התביעה ואת המסמכים הדרושים
 • יחד עם התביעה לשנה החולפת, יש להגיש תחזית לשנה השוטפת
 • בשנה השוטפת, יקבל הייצואן החזר פעמיים בחודש ע"פ תחזית ההישבון שהגיש ביחס ליצוא שעשה באותו חודש
 • בתום השנה, תיבדק התביעה הסופית על ידי שלטונות המכס וסכומי ההחזר יותאמו בהתאם

האמור לעיל מהווה מידע כללי בלבד ובכל מקרה יש להתיעץ עם מומחה בתחום

חברות שיווק וקידום