פרישה מצה"ל – קופה ציבורית

רבים מפורשי שירות צבא קבע פונים לתעסוקה חדשה במסגרת שרות המדינה והרשויות המקומיות.

קופה ציבורית על פי סע' 35 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] תש"ל – 1970  הינה מקום עבודה בו מועסק פורש כוחות הבטחון שהוא אחד מהרשימה המפרסמת ע"י החשכ"ל במשרד האוצר

פורש צה"ל באמור המועסק באחד מהמוסדות שהוגדרו כקופה ציבורית יידרש לחישוב מיוחד לגבי זכאותו לקצבה.

החישוב ייערך על פי 3 נתונים עיקריים:

  • גובה הקצבה מצה"ל לפני הוון,
  • גובה השכר מהקופה הציבורית,
  • והמשכורת הקובעת האחרונה בעת השרות הצבאי.

אופן החישוב:

אם סך הקצבה והמשכורת מהקופה הציבורית (ברוטו, לפני הוון) עולה על המשכורת הקובעת ערב הפרישה,   יופחת שליש מהעודף האמור מהקצבה החודשית של הפורש.

ההפחתה תתבצע עד הגיל הקובע שלאחריו אין הפחתה.

הגיל הקובע לילידי 1952 ואילך  הינו גיל 57.

למרות האמור אין להכנס למגננה מפני מקומות עבודה שהם קופה ציבורית מאחר ויש לבדוק פרטנית את ההשפעה על הפורש מבחינת השכר עד הגיל הקובע כאמור לעומת הרצון של הפורש להיות מועסק בעבודה אתגרית ומעניינת כפי שמוצע.

לעיתים קרובות מסתבר כי הנזק הינו מזערי בלבד.

אין באמור לעיל לשמש תחליף לייעוץ מקצועי אישי

משרדנו מורשה מטעם משרד הבטחון לייעוץ לפורשי צה"ל במסגרת מופ"ת

חברות שיווק וקידום