ניכוי הוצאות רכב

החל משנת מס 2008  שונו התקנות  בדבר התרת הוצאות לאחזקת רכב ואף הותרו הוצאות רכב דו גלגלי.

בבסיס התקנות החדשות:

  1. התקנות עוסקות הן לעניין רכב בבעלות והן לעניין שכירות /ליסינג
  2. רכב שמשקלו אינו עולה על 3500 ק"ג  יכלל בתקנות.  מעל משקל זה יותרו כל ההוצאות.
  3. יותרו כל הוצאות הרכב לרבות פחת בגין רכב צמוד לעובד שחוייב בשווי רכב.
  4. יותרו 45%  מכלל הוצאות רכב  לרבות פחת – או כלל ההוצאות בניכוי שווי הרכב הרעיוני – לגבי רכב שאינו צמוד לעובד ומשמש לעבודה בלבד – הגבוהה ביניהם.
  5. לגבי רכב דו גלגלי  מעל  הספק 33 כ"ס שהוגדר L3   יחוייב בשווי רכב  ויתרת ההוצאה או 25%  מכלל ההוצאה – הגבוהה ביניהם – יותרו כאמור לגבי רכב פרטי.

לעניין התרת מע"מ להוצאות רכב

לטבלאות שווי רכב ושינויים עד 2011 ולפרטים נוספים, עיינו במאמר של רמי אריה רו"ח /עו"ד

אין באמור לעיל לשמש תחליף לייעוץ מקצועי

חברות שיווק וקידום