Category: מאמרים

מס הכנסה שלילי

במסגרת חוק מס הכנסה שלילי יכולים עובדים שכירים העומדים בקריטריונים יפורטו מטה להנות מ "מענק הכנסה" . מס הכנסה שלילי ישולם באופן הדרגתי בתחילה בישובים המכונים "אזורי שילוב" בהם פועלת תוכנית ויסקונסין, ועד שנת 2010 ישולבו כל הישובים בארץ בתוכנית. התשלום הראשון בגין בקשות שיוגשו עד 30 בספטמבר 2008 ישולם ישירות לחשבון הבנק של השכירים …

המשיכו בקריאה

מתכנן פתיחת עסק חדש?

בטרם ההחלטה לפתוח עסק  חדש כדאי לבדוק מספר נקודות חשובות: מהות העסק, הכשרה מקצועית דרושה אופן ההתאגדות: יחיד, שותפות או חברה בע"מ סקר שוק ותוכנית עסקית תוכנית השקעות ומקורות מימון משך הזמן הדרוש עד לנקודת האיזון תקופת החזר ההשקעה עם קבלת ההחלטה יש לנקוט בפעולות הבאות: רישום חברה בע"מ במידה והוחלט לפעול באמצעות צורה זו …

המשיכו בקריאה

חברה בע"מ או עוסק עצמאי?

בבואנו להחליט על אופן הפעילות של עסקנו החדש, עלינו לבחור בין פעילות במסגרת עוסק עצמאי (עוסק מורשה / עוסק זעיר) לבין פעילות כחברה בערבון-מוגבל (בע"מ). ובעצם מה ההבדלים והשיקולים? עוסק עצמאי מתאים לעסק חדש הפועל בהיקפים קטנים בתחילת דרכו והתבססותו בשוק או לבעלי מקצועות חופשיים כגון רופאים, עו"ד, מהנדסים, יועצים וכו' המדווחים על בסיס מזומנים. …

המשיכו בקריאה

פטור ממס על השכרת דירת מגורים

יחיד  המשכיר דירה /דירות  למגורים רשאי לבחור במסלול הפוטר ממס הכנסה בגין הכנסות אלה. הכנסה משכר דירה בשנת 2008 תהיה פטורה עד לתקרת הכנסה חודשית בסך  4,320 ₪ בחודש לפני נכוי הוצאות ביצור ההכנסה. סך ההכנסה העולה על התקרה (לפני ניכוי הוצאות) תקטין את  התקרה וההפרש יחוייב במס שולי של המשכיר. דוגמא אם ההכנסה החודשית …

המשיכו בקריאה

עסקים ברומניה

ישראלי המעוניין לפעול ברומניה צריך להערך ולשקול את דרך ההתאגדות במדינה זו להלן מספר הדגשים ומידע כללי לגבי הפעילות ברומניה: המטבע המקומי RON שערי המטבע הקמת חברה בע"מ ברומניה הינו הליך די פשוט וניתן לבצעו תוך ימים ספורים. דרוש בעל מניות אחד לפחות, כתובת לעסק (שכור או בבעלות) , תשלומי האגרות ורישום ברשם החברות ופתיחת …

המשיכו בקריאה

חברות שיווק וקידום