Category: מאמרים

הלוואת בעלים לחברה בשליטתם – היבט המיסוי

הלוואת בעלים לחברה בשליטתם – היבט המיסוי הלוואת בעלים לחברה שלהם, לצורך מינוף פעילות החברה, היא כלי מימוני מקובל ומוכר. הבעלים מעמידים את ההלוואה לחברתם בתנאים נוחים, ריבית נמוכה מהשוק ומועד פרעון גמיש. מובן שהלוואת בעלים הינה אופציה פשוטה יותר להחזר ההשקעה לעומת השקעה בהון החברה מאחר והבעלים יכולים למשוך את כספם בהתאם לתזרים המזומנים …

המשיכו בקריאה

היערכות לסוף שנה – עסק מהבית

לקראת תום שנת המס 2015 להלן מספר נקודות שכדאי לתת עליהן את הדעת : כשהעסק מתנהל ממקום המגורים ככלל הוצאות העומדות בהגדרת סעיף 17 לפמ"ה ואשר יוצרו לשם ייצור ההכנסה יוכרו גם אם הוצאו מהבית. מובן כי על הנישום לייצור הפרדה בין החלק היחסי של ההוצאות המשמש את העסק לעומת הוצאות הבית הרגילות. דמי שכירות …

המשיכו בקריאה

עוסק מורשה או עוסק פטור

ישראלים ובעיקר ישראליות הרוצים לפתוח עסק חדש, משום מה מנוהלים על ידי פחד סמוי בלתי מוסבר ממערכת המיסוי הישראלית – אותה מערכת מיסוי בדיוק שמקובלת על כולם כשכירים. מקור הפחד לא ברור אך ללא ספק אותו "רב סרן שמועתי" ללא מדים מפיץ את השמועה ובעיקר על ידי אותם בעלי עסקים שסרחו או רצו לחסוך והסתבכו …

המשיכו בקריאה

תוכנה להנהלת חשבונות

איך לבחור תוכנה להנהלת חשבונות? לפני הכל יש לאבחן את צרכי העסק האמיתיים ואת ההצדק לרכוש ולהפעיל תוכנה כזו בעסק. רוב העסקים הקטנים בין אם מנהלים ספרים בשיטה חד צידית או כפולה משתמשים בשירותי רואה חשבון אשר משרדו מציע שירותי הנהלת חשבונות בסיסיים המחוייבים בחוק לפי פעילות העסק. מתי צריך עסק תוכנה משלו? לרוב דרושה …

המשיכו בקריאה

העסקת בני נוער

מי מאיתנו לא נתקל בשאלות לגבי העסקת בני נוער, בעיקר בחופשת הקיץ? מה החוקים, אילו זכויות מגיעות להם, כמה משלמים, אלו אישורים צריך להביא ? כל זאת ועוד נדון במאמר הבא. מי מוגדר בחוק "נוער" ? נער או נערה שטרם מלאו להם 18 שנים. ככלל חוק עבודת הנוער תשי"ג- 1953 אוסר להעסיק נוער מתחת לגיל …

המשיכו בקריאה

הישבון ייצוא חלקי חילוף

ייצרן ישראלי המייצא את מוצריו זכאי בתנאים מסויימים להישבון – החזר מיסים ששולמו בעת רכישת חומרי גלם בארץ ובחו"ל. אחת הבעיות שמתעוררות בעת ביקורת המכס על תביעת ההישבון הינה ההתיחסות לרכיבי חילוף של המוצר הסופי ואשר נכללים בייצוא הכללי של הייצרן. בדרך הטבע, ייצרן מתחייב לספק חלקי חילוף למוצריו לרבות אלה שנמכרו בחו"ל ואשר על …

המשיכו בקריאה

פרישה מצה"ל – קופה ציבורית

רבים מפורשי שירות צבא קבע פונים לתעסוקה חדשה במסגרת שרות המדינה והרשויות המקומיות. קופה ציבורית על פי סע' 35 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] תש"ל – 1970  הינה מקום עבודה בו מועסק פורש כוחות הבטחון שהוא אחד מהרשימה המפרסמת ע"י החשכ"ל במשרד האוצר פורש צה"ל באמור המועסק באחד מהמוסדות שהוגדרו כקופה ציבורית יידרש לחישוב …

המשיכו בקריאה

ניכוי הוצאות רכב

החל משנת מס 2008  שונו התקנות  בדבר התרת הוצאות לאחזקת רכב ואף הותרו הוצאות רכב דו גלגלי. בבסיס התקנות החדשות: התקנות עוסקות הן לעניין רכב בבעלות והן לעניין שכירות /ליסינג רכב שמשקלו אינו עולה על 3500 ק"ג  יכלל בתקנות.  מעל משקל זה יותרו כל ההוצאות. יותרו כל הוצאות הרכב לרבות פחת בגין רכב צמוד לעובד …

המשיכו בקריאה

פטור מניכוי במקור מדיבידנד מחברה ליחיד

ככלל, דיבידנד המשולם מחברה ליחיד חייב סמס בשיעור 20%  ולגבי בעל מניות מהותי 25%. על החברה המשלמת לנכות את המס  בעת התשלום. לאור המצב הכלכלי וההפסדים מניירות ערך,  ניתן לקזז כנגדם את הדיבידנד המתקבל וזאת במסגרת הדו"ח השנתי שמגיש הנישום. במכתב  ששיגר  מר  אהרון אליהו, סמנכ"ל בכיר ברשות המיסים, לפקידי השומה –  הנחה אותם להפעיל …

המשיכו בקריאה

פרישה משרות קבע

פרישה מצה"ל בהגיע המועד לפרוש משרות קבע, מתעוררות מספר שאלות והתלבטויות לא קלות. אחת הבעיות המעסיקות את הפורש ואת משפחתו היא ההתמודדות עם הירידה בהכנסה עקב מעבר לקצבה חלקית לעומת ההכנסה בשרות, ולא פחות מכך שאלת ההסתגלות והקליטה במגזר האזרחי. מערכת הבטחון – מופ"ת -מעמידה לרשות הפורש מערך יועצים מומחים המסייעים בהתלבטויות אלה ומלווים בשלבי …

המשיכו בקריאה

חברות שיווק וקידום