Category: הישבון

הישבון ייצוא חלקי חילוף

ייצרן ישראלי המייצא את מוצריו זכאי בתנאים מסויימים להישבון – החזר מיסים ששולמו בעת רכישת חומרי גלם בארץ ובחו"ל. אחת הבעיות שמתעוררות בעת ביקורת המכס על תביעת ההישבון הינה ההתיחסות לרכיבי חילוף של המוצר הסופי ואשר נכללים בייצוא הכללי של הייצרן. בדרך הטבע, ייצרן מתחייב לספק חלקי חילוף למוצריו לרבות אלה שנמכרו בחו"ל ואשר על …

המשיכו בקריאה

הישבון מהו?

על פי חוקי מדינת ישראל זכאי יצרן – יצואן בתנאים מסויימים לקבל החזר "הישבון" בגין מסי היבוא (מכס ומס קניה) הגלומים בחומרי הגלם ששימשו בייצור הייצוא מיסי יבוא יכולים להיות משולמים בעת יבוא ישיר על ידי היצרן או גלומים במחיר מוצרי יבוא שנרכשו מספקים אחרים בארץ מיסי קניה מוחזרים מכל יצוא ללא אבחנה ביעד היצוא …

המשיכו בקריאה

תביעת הישבון

יצואן המעוניין להנות מהחזר מיסים "הישבון" , טוב ייעשה אם ייערך לשם כך מבעוד מועד זכאות להישבון ייצרן ישראלי המייצא את מוצריו לחו"ל הייצרן שילם מיסי יבוא על חומרי הגלם בין באופן ישיר ובין בעקיפין תהליך הייצור שינה באופן משמעותי את מוצר הגלם והעבודה נעשתה בישראל (ערך מוסף) הייצוא נעשה באופן מסודר דרך נמלי הים …

המשיכו בקריאה

תעריף המכס

[ ציטוט מתוך אתר רשות המיסים ] לצפיה בתעריף המכס תעריף המכס ומס-קניה הינו הכלי המרכזי לסיווגם של טובין. סיווגם הנכון של הטובין הוא המפתח לקביעת שיעורי המסים, קביעת הצורך באישורים שונים, רשיונות, תקנים וכן כל יתר תנאי הייבוא בהתאם לחוקים השונים, התקנות וההוראות. התעריף הקיים באתר, תכליתו לשמש כלי עזר להצגת צו תעריף המכס …

המשיכו בקריאה

האיחוד האירופי וארצות אפט"א

ארצות בהן  אין החזר הישבון מכס ארצות האיחוד: אוסטריה * איטליה * אירלנד * אסטוניה * בולגריה * בלגיה * בריטניה * גרמניה * דנמרק * האיים הקנאריים * הולנד * הונגריה * יוון * ירדן *לוקסנבורג * לטביה * ליטה * מונקו * מלטה * מלילה * סלובניה * סלובקיה * סן-מרינו * ספרד …

המשיכו בקריאה

פס"ד – החזר מס בגין טובין שהושמדו

כאהן, חיבל ושות', עורכי דין ונוטריון 24 ביולי 2008 הננו מתכבדים להביא לידיעתכם, את דבר פרסומו של פסק דין שניתן לאחרונה  ע"י בית משפט השלום בת"א בעניין ת.א. 57421/06 ישראלוקס בע"מ נ' מדינת ישראל ע"י כב' השופט מאיר יפרח, ואשר עוסק בשאלה האם יבואן זכאי לקבלת החזר בגין תשלומי מכס עבור טובין שהושמדו לאחר ייבואם. …

המשיכו בקריאה

חברות שיווק וקידום