פטור ממס על השכרת דירת מגורים

יחיד  המשכיר דירה /דירות  למגורים רשאי לבחור במסלול הפוטר ממס הכנסה בגין הכנסות אלה.

הכנסה משכר דירה בשנת 2008 תהיה פטורה עד לתקרת הכנסה חודשית בסך  4,320 ₪ בחודש לפני נכוי הוצאות ביצור ההכנסה.

סך ההכנסה העולה על התקרה (לפני ניכוי הוצאות) תקטין את  התקרה וההפרש יחוייב במס שולי של המשכיר.

דוגמא
אם ההכנסה החודשית משכ"ד  הינה 5,500 ₪  הרי שהסכום מעל התקרה הינו 1,180 ₪ אי לכך
התקרה הפטורה תהיה  3,140 ₪ בלבד והיתרה בסך  2,360 ₪  תחוייב במס שולי.
מן ההכנסות ניתן להפחית הוצאות כגון הוצאות פחת רגיל בחלק היחסי של ההכנסה הפטורה
וההכנסה החייבת.

תנאים לפטור כאמור:

  • הדירה בבעלות יחיד (לא עסק) או בת זוגו או ילדיו עד גיל 18
  • הדירה מושכרת למגורים בלבד ( צויין בחוזה) ליחד או לתאגיד בתנאים מסויימים.
  • ההכנסה בגין השכירות מתיחסת לתקופה בה תקפות תקנות הפטור

השכרת דירה למגורים כאמור ולתקופה שאינה עולה על 25 שנים פטורה ממע"מ

כל האמור הינו מידע כללי בלבד ואין לראותו תחליף ליעוץ מקצועי פרטני

חברות שיווק וקידום