מס הכנסה שלילי

במסגרת חוק מס הכנסה שלילי יכולים עובדים שכירים העומדים בקריטריונים יפורטו מטה להנות
מ "מענק הכנסה" .

מס הכנסה שלילי ישולם באופן הדרגתי בתחילה בישובים המכונים "אזורי שילוב" בהם פועלת תוכנית ויסקונסין, ועד שנת 2010 ישולבו כל הישובים בארץ בתוכנית.

התשלום הראשון בגין בקשות שיוגשו עד 30 בספטמבר 2008 ישולם ישירות לחשבון הבנק של השכירים ב 15 באוקטובר 2008. התוספת נטו תגיע עד 400 ₪ בחודש ותשולם אחת ל 3 חודשים.

את הבקשות ניתן להגיש בכל אחד מסניפי הדאר בישובים הכלולים בתוכנית.

מי זכאי למענק?

עובדים שבשנת המס 2007 היו שכירים ותושבי הישובים האמורים, בני 23 ומעלה, עם ילד אחד או שניים – או שהם בני 55 ומעלה גם ללא ילדים –

משכורתם החודשית באותה שנה היתה גבוהה מ 1,810 ₪ אך נמוכה מ 5,367 ₪ .

עובדים להם 3 ילדים ומעלה, יהיו זכאים למענק אם משכורתם החודשית באותה שנה היתה גבוהה מ 1,810 ₪ אך נמוכה מ 5,895 ₪ .

רשות המיסים מפעילה מוקד מידע טלפוני בו ניתן לקבל פרטים לגבי התוכנית וכן מעקב אחר בקשות שהוגשו.

מענק הכנסה- מס הכנסה שלילי

חברות שיווק וקידום