חברה בע"מ או עוסק עצמאי?

בבואנו להחליט על אופן הפעילות של עסקנו החדש, עלינו לבחור בין פעילות במסגרת עוסק עצמאי (עוסק מורשה / עוסק זעיר) לבין פעילות כחברה בערבון-מוגבל (בע"מ).

ובעצם מה ההבדלים והשיקולים?

עוסק עצמאי

 • מתאים לעסק חדש הפועל בהיקפים קטנים בתחילת דרכו והתבססותו בשוק או לבעלי מקצועות חופשיים כגון רופאים, עו"ד, מהנדסים, יועצים וכו' המדווחים על בסיס מזומנים.

 • הוצאות שוטפות זולות יותר בניהול חשבונות בשיטה חד-צידית , אין חובת בקורת רו"ח.

 • בעל העסק אינו יכול להחשב שכיר וכל יתרת הרווח נחשבת כהכנסתו לצרכי מס הכנסה.

 • שיטת מיסוי היחיד הינה פרוגרסיבית והמס המירבי בשנת 2008 מגיע לכדי 47% תוך הפחתת נקודות הזיכוי

 • (בשנים הקרובות צפויה הפחתת המס המירבי באופן הדרגתי)

 • הכנסת היחיד חייבת גם בביטוח לאומי ומס בריאות עד לתקרה 36,760 ₪ בחודש בשנת 2008 .

 • אחריות הבעלים אינה מוגבלת

חברה בע"מ

 • מתאימה לפעילות ענפה יותר ובהיקפים גדולים. העסקת מעל 10 עובדים.

 • הוצאות שוטפות יקרות יותר בשל חובת ניהול חשבונות בשיטה הכפולה, חובת מינוי רואה חשבון וחובת תשלום אגרה שנתית לרשם החברות.

 • עלות הקמת חברה חדשה יכולה להגיע כדי 5,000 ₪ ומעלה .

 • אחריות הבעלים מוגבלת לערך המניות שנלקחו על ידם.

 • בעלי העסק הינם שכירים בחברה על כל המשתמע מכך והמיסוי שלהם בהתאם.

 • הכנסת החברה, לאחר ניכוי משכורות תחוייב במס בשיעור 27% בשנת 2008 ותפחת עד 25% בשנת 2010.

 • המס על הכנסת החברה הינו קבוע ולא פרוגרסיבי וכן אין חיוב ביטוח לאומי על הכנסות החברה.

כל האמור הינו מידע כללי בלבד ואין לראותו תחליף ליעוץ מקצועי פרטני

חברות שיווק וקידום