הישבון מהו?

על פי חוקי מדינת ישראל זכאי יצרן – יצואן בתנאים מסויימים לקבל החזר "הישבון" בגין מסי היבוא (מכס ומס קניה) הגלומים בחומרי הגלם ששימשו בייצור הייצוא

מיסי יבוא יכולים להיות משולמים בעת יבוא ישיר על ידי היצרן או גלומים במחיר מוצרי יבוא שנרכשו מספקים אחרים בארץ

מיסי קניה מוחזרים מכל יצוא ללא אבחנה ביעד היצוא בעוד שמכס מוחזר מיצוא לארצות שאינן נכללות בקהיליה האירופית וברשימת אפט"א. רשימת הארצות מתעדכנת מעת לעת והיא מוצגת באתר

ההחזר מתבצע, לאחר כניסה למערכת ובקורת ראשונית על ידי המכס, כאחוז מהיקף היצוא. ההחזר מועבר ישירות לבנק מדי חודש ואין צורך בדווח חודשי

אחת לשנה יש להגיש דו"ח מפורט על כל פעילות היבוא והיצוא תוך השוואת הזכאות השנתית להחזרים שהתקבלו במשך השנה. את הדו"ח יש להגיש עד 31 במרץ של השנה העוקבת – ללא אפשרות דחיה ואורכה.

בקורת המכס על הדו"ח השנתי מאשרת את ההתחשבנות הסופית לאותה שנה

חברות שיווק וקידום