הישבון ייצוא חלקי חילוף

ייצרן ישראלי המייצא את מוצריו זכאי בתנאים מסויימים להישבון – החזר מיסים ששולמו בעת רכישת חומרי גלם בארץ ובחו"ל.

אחת הבעיות שמתעוררות בעת ביקורת המכס על תביעת ההישבון הינה ההתיחסות לרכיבי חילוף של המוצר הסופי ואשר נכללים בייצוא הכללי של הייצרן. בדרך הטבע, ייצרן מתחייב לספק חלקי חילוף למוצריו לרבות אלה שנמכרו בחו"ל ואשר על כן במהלך העסקים הרגיל לא פעם שולח הייצרן גם חלקי חילוף ללקוחותיו בחו"ל.

לעיתים מחזיר הלקוח את החלף המקולקל ובגינו מחוייב היצרן ב"ייצוא מוחזר" דהיינו בהחזרת ההישבון שהתקבל בעת הייצוא. לשם טיפול נכון בייצוא חלקי חילוף יש להבחין בשני סוגי חלקי חילוף:

  • חלקי חילוף ללא ערך מוסף, דהיינו חלקים המשמשים AS IT IS  ללא כל תהליך ייצור ושדרוג – אינו זכאי להישבון.
  • חלקי חילוף עם ערך מוסף, דהיינו אלה שעברו תהליך ייצור, שגרוג או התאמה למוצר הסופי – זכאי להישבון.

על הייצואן לדווח על ייצוא חלקי חילוף בנפרד מייצוא המוצרים הרגילים שיוצאו על ידו וגם את יצוא חלקי החילוף להפריד לאלה עם ערך מוסף ואלה ללא ולדרוש הישבון רק על מה שמגיע.

דרישת הישבון ביתר וקבלתו יוצרים גרעון המחייב בהחזרי הקרן עם ריבית והצמדה ובתוספת קנסות.

אין באמור לעיל להיות תחליף לייעוץ פרטני

חברות שיווק וקידום