עוסק מורשה או עוסק פטור

ישראלים ובעיקר ישראליות הרוצים לפתוח עסק חדש, משום מה מנוהלים על ידי פחד סמוי בלתי מוסבר ממערכת המיסוי הישראלית – אותה מערכת מיסוי בדיוק שמקובלת על כולם כשכירים.

מקור הפחד לא ברור אך ללא ספק אותו "רב סרן שמועתי" ללא מדים מפיץ את השמועה ובעיקר על ידי אותם בעלי עסקים שסרחו או רצו לחסוך והסתבכו עם מערכת המיסוי, דבר שהשאיר להם טעם מר אותו חולקים עם חבריהם, ולא כך היא.

להיות עוסק פטור – נראה לעיתים הפתרון הקורץ והנוח ביותר לשחרור מהפחדים האמורים אולם לא תמיד זו הבחירה הנכונה. במאמר זה ננסה לעמוד על ההבדל בין שתי האפשרויות הפשוטות והבסיסיות לפתוח עסק בישראל: "עוסק פטור" לעומת "עוסק מורשה" (ולא כאן המקום לדיון בהתאגדויות כגון שותפות או חברה בע"מ).

"עוסק פטור" – ממה הוא פטור בעצם?
כאן רווחת הטעות שכביכול "עוסק פטור" הוא פטור מכל קשר עם רשויות המס – ולא כך היא.
ה"פטור" של עוסק זה מתייחס רק לדו"ח החודשי למע"מ (קיים דו"ח שנתי) ולפטור (או שלילת הזכות) להנפיק חשבונית מס לעניין מע"מ כפי שיוסבר בעתיד, וכמובן אינו גובה את תוספת המע"מ על שירותיו.
העוסק הפטור מחויב בכל הוראות ניהול הספרים והדו"ח למס הכנסה ככל עוסק אחר, באותו ענף ובאותו היקף, לרבות תשלום מקדמות על חשבון המס, מקדמות לביטוח לאומי ודו"ח שנתי על ההכנסות.
כאן המקום לציין כי לא כל עסק יכול להגדיר עצמו כעוסק פטור לעניין מע"מ (בעלי מקצועות חופשיים ואחרים לא רשאים) ובכל מקרה המחזור השנתי בשנת 2014 לא יעלה על קצת פחות
מ -80,000 ₪ דהיינו מחזור של כ – 6,667 ₪ בחודש. אמרנו "מחזור" דהיינו לפני הוצאות ובהנחה כי לעסק יש לפחות 20% הוצאות הרי שמדובר בהכנסה למס של כ 5,333 ₪ בלבד לחודש.
יש לבדוק על ידי מומחה אם רמת הכנסה זו בכלל מחויבת במס לאור נקודות הזיכוי להורה בהתאם למינו ולגיל ילדיו !

עד כאן היתרונות של העוסק הפטור  והחסרונות?

  1. עוסק פטור אינו רשאי להנפיק חשבונית מס כחוק וממילא לא יוכל לתת שירותים לגופים ציבוריים, עירוניים וממשלתיים ולעיתים גם עוסקים מורשים אחרים לא ישמחו לקבל שרותיו.
  2. עוסק פטור אינו יכול לקזז מע"מ תשומות מהוצאותיו השוטפות ומרכישת ציוד כגון כלי עבודה נדרשים, ציוד משרדי ומחשבים ועוד. מס תשומות זה יכול להסתכם בסכום משמעותי.
  3. עוסק פטור צריך לשמור במשך השנה שלא יחרוג מתקרת המחזור של הפטור – מיותר לציין איזה הרגשה לא נעימה כרוכה בכך כשאתה על הקשקש..

לסיכום
• עוסק פטור הינו תואר ראוי לעסקים ממש קטנים, ללא הוצאות ובעיקר עם לקוחות פרטיים כאשר   תקרת המחזור נראית רחוקה לטווח ארוך.
• עוסק פטור אינו מקנה הטבות מס הכנסה אולם לעיתים גורם נזק ועלויות שלא לצורך.
• תמיד כדאי לקבל ייעוץ מומחה לפני פתיחת עסק ולהימנע מעלויות מיותרות ואי נעימויות בעתיד.

 

אין באמור לעיל לשמש תחליף לייעוץ מקצועי אישי

 

חברות שיווק וקידום