העסקת בני נוער

מי מאיתנו לא נתקל בשאלות לגבי העסקת בני נוער, בעיקר בחופשת הקיץ? מה החוקים, אילו זכויות מגיעות להם, כמה משלמים, אלו אישורים צריך להביא ?

כל זאת ועוד נדון במאמר הבא.

מי מוגדר בחוק "נוער" ? נער או נערה שטרם מלאו להם 18 שנים.

 1. ככלל חוק עבודת הנוער תשי"ג- 1953 אוסר להעסיק נוער מתחת לגיל 15.
 2. בחופשת הקיץ (יולי- אוגוסט) מותר להעסיק נוער מגיל 14 אך יש להקפיד על אישור רפואי של המועסק

על פי שינויי חקיקה כיום אין צורך בפנקס עבודה מטעם שרות התעסוקה.

 1. אין להעסיק בני נוער בעבודות מסוכנות, חל איסור מוחלט להעסיק בני נוער בימי המנוחה השבועית, בחגים ובשעות נוספות.
 2. אסור להעסיק ננער יותר מ-8 שעות עבודה ביום, ו-40 שעות עבודה בשבוע.                                                      אסור להעסיק נוער מתחת לגיל 16 בין השעות  18:00 בערב עד 06:00 בבוקר.
 3. אסור להעסיק נוער מגיל 16 ומעלה בין השעות 20:00 בערב עד 06:00 בבוקר.
 4. מותר להעסיק נוער מגיל 16 ומעלה עד השעה 23:00 רק בהיתר משרד התמ"ת ובתנאים מיוחדים .
 5. בחופשות רשמיות מלימודים תותר העסקת בני נוער מגיל 16 ומעלה עד שעה 24:00 ובלבד שהמעסיק ידאג להסעת בני הנוער לביתם.
 6. לאחר 6 שעות עבודה רצופות יש לתת לבני נוער הפסקה בת 45 דקות למנוחה, מהם לפחות חצי שעה רצופה. ההפסקה הנ"ל על חשבון העובד.
 7. אסור להעסיק בני נוער לתקופת ניסיון, יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה.
 8. בנוסף יש לשלם החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה לפי עלות דמי נסיעה בפועל ועד מקסימום של    26.40 ₪ ליום. על המעסיק לוודא כי לבני הנוער יש אמצעים בטוחים לחזור לביתם.
 9. אין לנכות מס הכנסה משכרם של בני נוער מתחת לגיל 16, נוער מגיל 16 עד 18 זכאי לנקודת זיכוי נוספת, ובפועל לא ינוכה מס הכנסה מנער המשתכר עד 6,546 ₪ ונערה המשתכרת עד 7,325 ₪.
 10. המעסיק חייב בתשלום ביטוח לאומי עבור בני נוער המועסקים אצלו, בשיעורים מופחתים עד שכר של
  5,453 ₪ – 0.38% משכר 5,453 ₪ עד 42,435 ₪ – 1.51%. אין לנכות דמי ביטוח משכר בני נוער מתחת לגיל 18.
 11. אין חובה להפריש פנסיה לבני נוער, לבני נוער מגיעים 18 ימי חופשה שנתית בשנה, מי שעובד במשרה חלקית זכאי לחלק היחסי. הוראות חוק דמי מחלה והבראה זהות למבוגרים.
 12. קיימת חובת דיווח שעות נוכחות בכל אמצעי שהוא ובלבד שבכל יום עבודה יחתום הנוער העובד על דו"ח השעות היומי.
 13. חלה החובה על המעסיק למסור בכתב  לעובד תוך 7 ימים מתחילת עבודתו הודעה על תנאי העסקתו, זכויותיו וחובותיו.
 14. אין להטיל על בני נוער העובדים קנסות או עונשים מכל סיבה שהיא , כל עוד לא הותר עפ"י חוק.
 15. יש לשים לב כי יוטלו קנסות כבדים על המעסיקים בני נוער ללא היתרים מתאימים ובחריגה מהשעות שפורטו לעיל.

שכר מינימום לנוער נכון ליוני 2014:

 • נער עובד עד גיל 16 –              17.39 ₪
 • נער עובד בגיל 16 עד 17 –       18.64 ₪
 • נער עובד בגיל 17 עד 18 –       20.63 ₪
 • חניך כהגדרתו בחוק החניכות – 14.91 ₪

____________________

*  המאמר נכתב ע"י אורית זלצר חשבת שכר, בוגרת תואר ראשון בכלכלה ומתמחה בראית חשבון במשרד רו"ח ישראל פלג .

 

אין באמור לעיל לשמש תחליף לייעוץ מקצועי

חברות שיווק וקידום