ארכיון קטגוריות: פרישה

פרישה מצה"ל – קופה ציבורית

רבים מפורשי שירות צבא קבע פונים לתעסוקה חדשה במסגרת שרות המדינה והרשויות המקומיות. קופה ציבורית על פי סע' 35 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] תש"ל – 1970  הינה מקום עבודה בו מועסק פורש כוחות הבטחון שהוא אחד מהרשימה המפרסמת ע"י החשכ"ל במשרד האוצר פורש צה"ל באמור המועסק באחד מהמוסדות שהוגדרו כקופה ציבורית יידרש לחישוב …

המשיכו בקריאה »

פרישה משרות קבע

פרישה מצה"ל בהגיע המועד לפרוש משרות קבע, מתעוררות מספר שאלות והתלבטויות לא קלות. אחת הבעיות המעסיקות את הפורש ואת משפחתו היא ההתמודדות עם הירידה בהכנסה עקב מעבר לקצבה חלקית לעומת ההכנסה בשרות, ולא פחות מכך שאלת ההסתגלות והקליטה במגזר האזרחי. מערכת הבטחון – מופ"ת -מעמידה לרשות הפורש מערך יועצים מומחים המסייעים בהתלבטויות אלה ומלווים בשלבי …

המשיכו בקריאה »